foto1
Model doradztwa dopasowujemy indywidualnie z uwzględnieniem jej specyfiki
foto1
Współpracujemy z kancelarią notarialną, a także z profesjonalnym biurem rachunkowym
foto1
Świadczenie usług poza siedzibą Kancelarii nie stanowi dla nas problemu
foto1
W sytuacjach nagłych (np. zatrzymanie) możliwy jest kontakt z kancelarią 24 h na dobę
foto1
Oferta dla Klienta dostosowana jest indywidualnie i kompleksowo
Tel.+48 693 055 503
adwokat@jakubrudzinski.pl

Kancelaria adwokacka zapewnia swoim klientom usługi w zakresie prawa rodzinnego i cywilnego zarówno na terenie Bydgoszczy, jak i poza nią. W sytuacjach niecierpiących zwłoki adwokat udziela porad prawnych z dziedziny prawa rodzinnego i cywilnego w dni wolne od pracy, zarówno w siedzibie Kancelarii w Bydgoszczy, jak też w innym wybranym przez klienta miejscu przy zapewnieniu dyskrecji oraz swobody wypowiedzi.

Zakres usług :

»reprezentowanie powoda lub pozwanego w sprawie o rozwód przed sądem I instancji lub w postępowaniu apelacyjnym,

»reprezentowanie powoda lub pozwanego w sprawie o separację lub unieważnienie małżeństwa przed sądem I instancji lub

»postępowaniu apelacyjnym,

»reprezentowanie w sprawach związanych z uznaniem, ustaleniem lub zaprzeczeniem ojcostwa lub macierzyństwa,

»reprezentowanie w sprawach alimentacyjnych,

»reprezentowanie w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej oraz ustalenia kontaktów z dzieckiem,

»reprezentowanie w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków,

»reprezentowanie w sprawach dotyczących ubezwłasnowolnienia oraz kurateli,

»reprezentowanie w sprawach dotyczących przysposobienia.

»sporządzanie pism procesowych

»udzielanie porad prawnych

Mapka dojazdu - Adwokat Jakub Rudziński ul. Gdańska 5/3B, 85-005 Bydgoszcz,