foto1
Model doradztwa dopasowujemy indywidualnie z uwzględnieniem jej specyfiki
foto1
Współpracujemy z kancelarią notarialną, a także z profesjonalnym biurem rachunkowym
foto1
Świadczenie usług poza siedzibą Kancelarii nie stanowi dla nas problemu
foto1
W sytuacjach nagłych (np. zatrzymanie) możliwy jest kontakt z kancelarią 24 h na dobę
foto1
Oferta dla Klienta dostosowana jest indywidualnie i kompleksowo
Tel.+48 693 055 503
adwokat@jakubrudzinski.pl

Kancelaria adwokacka zapewnia swoim klientom usługi w zakresie prawa gospodarczego zarówno na terenie Bydgoszczy, jak i poza nią. W sprawach pilnych adwokat udziela porad prawnych w/w zakresie również w soboty oraz dni świąteczne, czy to w siedzibie Kancelarii w Bydgoszczy, czy też w innym wybranym przez klienta miejscu pod warunkiem zapewnienia dyskrecji oraz swobody wypowiedzi.

Zakres usług:

»zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego i innych podmiotów oraz ich bieżąca obsługa prawna;

»reprezentowanie podmiotów gospodarczych w negocjacjach i rozmowach handlowych;

»przekształcanie, nabywanie, łączenie i dzielenie prawa handlowego i innych podmiotów;

»pomoc z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej;

»pomoc z zakresu prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji transakcji handlowych oraz rynku nieruchomości;

»reprezentowanie osób fizycznych oraz prawnych w postępowaniach gospodarczych, cywilnych upadłościowych i układowych;

»reprezentowanie w postępowaniach windykacyjnych oraz opracowywanie zabezpieczeń transakcji handlowych;

»udzielanie porad prawnych;

Kancelaria adwokacka zapewnia swoim klientom również usługę stałej kompleksowej obsługi prawnej Firm w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego lub godzinowego. W zakres przedmiotowej usługi wchodzą:

»obsługa Firmy w zakresie prawa gospodarczego;

»sporządzanie oraz opiniowanie umów;

»opiniowanie i weryfikowanie dokumentów przedłożonych przez Klienta i jego kontrahentów;

»sporządzanie projektów listów intencyjnych, ofert handlowych, porozumień, regulaminów, protokołów, uchwał;

»prowadzenie mediacji i zawieranie ugód;

»windykacja należności oraz audyt nieściągalnych wierzytelności w kontekście VAT i CIT;

»doradztwo w zakresie prawnych regulacji ochrony konkurencji i konsumentów, w tym w odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami i dostawcami;

»przedstawianie opinii, raportów, memorandum oraz ekspertyz;

»doradztwo w zakresie optymalizacji formy prowadzenia działalności gospodarczej;

»pomoc prawna w zakresie uzyskiwania wszelkich stosownych zgód, zezwoleń, licencji i koncesji;

»udzielanie porad prawnych;

»obsługa Firmy w zakresie obrotu nieruchomościami;

»ocena konkretnych transakcji na rynku nieruchomości;

»przygotowywanie projektów umów i opiniowanie projektów umów przekazanych, przedstawionych przez kontrahentów;

»osobista obecność w trakcie czynności notarialnych, badanie ksiąg wieczystych i sporządzanie raportów,prowadzenie spraw z zakresu służebności gruntowych, również w zakresie służebności przesyłu;

»reprezentacja Klienta we wszelkiego rodzaju negocjacjach handlowych;

Mapka dojazdu - Adwokat Jakub Rudziński ul. Gdańska 5/3B, 85-005 Bydgoszcz,