foto1
Model doradztwa dopasowujemy indywidualnie z uwzględnieniem jej specyfiki
foto1
Współpracujemy z kancelarią notarialną, a także z profesjonalnym biurem rachunkowym
foto1
Świadczenie usług poza siedzibą Kancelarii nie stanowi dla nas problemu
foto1
W sytuacjach nagłych (np. zatrzymanie) możliwy jest kontakt z kancelarią 24 h na dobę
foto1
Oferta dla Klienta dostosowana jest indywidualnie i kompleksowo
Tel.+48 693 055 503
adwokat@jakubrudzinski.pl

Kancelaria adwokacka zapewnia swoim klientom usługi w zakresie prawa karnego zarówno na terenie Bydgoszczy, jak i poza nią. W sytuacjach niecierpiących zwłoki adwokat udziela porad prawnych z dziedziny prawa karnego lub reprezentuje klienta przed organami ścigania lub sądem również w dni wolne od pracy, zarówno w aresztach śledczych w Bydgoszczy, jak też w zakładach karnych położonych w innych miastach.

Zakres usług:

»obrona Klienta we wszystkich stadiach postępowania karnego (przygotowawczym, sądowym I i II instancji);

»obrona osoby podejrzanej o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w postępowaniu przygotowawczym;

»obrona osoby oskarżonej o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w postępowaniu przed sądem I instancji;

»obrona osoby oskarżonej o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w postępowaniu apelacyjnym lub kasacyjnym;

»obrona osoby obwinionej o wykroczenie w postępowaniu przed sądem I instancji lub postępowaniu apelacyjnym;

»reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym w sprawach z zakresu odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności,

»zawieszenia wykonania kary odroczonej, warunkowego przedterminowego zwolnienia, przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, zatarcia skazania, kary łącznej;

»reprezentowanie skazanego w sprawach o ustanowienie dozoru elektronicznego;

»reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego w postępowaniu przed sądem I instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym lub kasacyjnym;

»pomoc w sprawach z zakresu zatrzymania lub tymczasowego aresztowania oraz innych środków zapobiegawczych;

»sporządzanie środków zaskarżenia z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karnego skarbowego ( apelacji, kasacji, zażaleń);

»sporządzanie wniosków oraz zażaleń z zakresu prawa karnego wykonawczego;

»sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia;

»udzielanie porad prawnych.

Mapka dojazdu - Adwokat Jakub Rudziński ul. Gdańska 5/3B, 85-005 Bydgoszcz,