foto1
Model doradztwa dopasowujemy indywidualnie z uwzględnieniem jej specyfiki
foto1
Współpracujemy z kancelarią notarialną, a także z profesjonalnym biurem rachunkowym
foto1
Świadczenie usług poza siedzibą Kancelarii nie stanowi dla nas problemu
foto1
W sytuacjach nagłych (np. zatrzymanie) możliwy jest kontakt z kancelarią 24 h na dobę
foto1
Oferta dla Klienta dostosowana jest indywidualnie i kompleksowo
Tel.+48 693 055 503
adwokat@jakubrudzinski.pl

Kancelaria adwokacka zapewnia swoim klientom również usługi w zakresie prawa cywilnego oraz rodzinnego zarówno na terenie Bydgoszczy, jak i poza nią. W sytuacjach niecierpiących zwłoki adwokat udziela porad prawnych z dziedziny prawa cywilnego w dni wolne od pracy, zarówno w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy, jak też w innym wybranym przez Klienta miejscu przy zapewnieniu dyskrecji oraz swobody wypowiedzi.

Zakres usług:

»reprezentowanie przed sądami powszechnymi wszystkich instancji m.in. w sprawach o zapłatę, wadliwe wykonanie umowy;

»reprezentowanie w sprawach dot. nieruchomości (m.in. spraw związanych z zasiedzeniem, ustaleniem stanu prawnego nieruchomości gruntowej lub lokalowej, z naruszeniem posiadania oraz ochroną własności;

»reprezentowanie w sprawach dot. ograniczonych praw rzeczowych oraz użytkowania wieczystego (m.in. spraw dot. służebności gruntowych lub osobistych, użytkowania, zastawu, hipoteki);

»reprezentowanie w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie lub dot. bezpodstawnego wzbogacenia;

»reprezentowanie w sprawach dot. zobowiązań solidarnych, cesji długu lub wierzytelności, potrąceń, skargi paulińskiej;

»sporządzanie oraz opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego;

»udzielanie porad prawnych.

Mapka dojazdu - Adwokat Jakub Rudziński ul. Gdańska 5/3B, 85-005 Bydgoszcz,